Go to Top

Изработка на уеб сайт

Изработката на Вашия уеб сайт ще премине през няколко основни етапа:
  • Изграждане на сайт концепция
  • Изработка на дизайн за уеб сайта
  • Изработка на програмния код на уеб сайта
  • Обработка на снимковия и текстовия материал и попълването на базата данни

Всеки един от етапите ще се реализира професионално от нашия екип.

Изграждане на концепцията

Много хора смятат, че изработката на един уеб сайт започва с изграждането на дизайна му. Това не е така. Изработката на дизайна е само един от етапите на създаване на уеб сайт

Първа стъпка – определяне на целите и задачите, които уеб сайтът си поставя. Целите могат да бъдат различно естество: привличане на нови клиенти, позициониране на компанията като лидер на пазара, информационна поддръжка на вече съществуващи клиенти, промотиране на конкретен продукт и т.н.

След това ще определим състава на бъдещата аудитория и нейната география: кой, откъде и защо ще посещава уеб сайта?

На следващ етап се обсъждат въпросите по оформлението на уеб сайта, разглеждат се основните изисквания към сайта, неговата структура, начините за последваща работа с него. Определя се стойността на поръчката, сключва се договор и се съставя график за изработка на уеб сайта.

Изработка на дизайн на уеб сайт

Дизайнът на уеб сайта се съобразява изцяло с желанията на клиентите, като се вземат предвид особеностите на логото и фирмения стил.

Изработка на програмния код на уеб сайта

Когато дизайна на уеб сайта е съгласуван и приет от клиента ни и всички необходими страници са утвърдени, започва изработката на програмния код на уеб сайта.

Програмирането на уеб сайта включва в себе си изработката на система за управление на сайта и потребителска част.

Вие ще можете сами да боравите и контролирате съдържанието на сайта, да създавате нови раздели и да управлявате менютата му.

Обработка на снимковия и текстовия материал и попълването на базата данни

Времето за обработка на текстовия и снимковия материал и попълването на базата данни е пряко свързана с:

  • Вид на предоставяните изходни материали (дали се предоставят в електронен формат, дали на хартия, дали се изработват или обработват от изпълнителя);
  • Попълване на сайта с информация (дали остава наше задължение или на поръчителя).

Обикновено при изработка на уеб сайт се приема попълването на базата данни в обем, необходим за тестване на сайта. Ако ни бъде поръчано вкарването на цялата информация (а това понякога са хиляди и десетки хиляди позиции), то цената се определя в пряка зависимост от вида и обема на предоставяната информация.

Като резултат от дадения етап от изработката на уеб сайта се достига до неговия работещ вариант (по същество това е пълноценно работещ уеб сайт). След тестване и внасяне необходимите изменения, приетият уеб сайт се публикува в Интернет, а също така се регистрира в основните търсещи системи и каталози.

С това завършва изработката на уеб сайт.

За да Ви улесним в избора за изработка на статичен или динамичен уеб сайт ще Ви предложим няколко примерни пакета:

Уеб Сайт Визитка

Описание: Описание на предлаганите услуги, продукти, контакти и др. информация за Вашата фирма, на една страница.

Съдържание:
Статична HTML страница;
Лого – изработено от нас или предоставено от клиента;
Графични обекти – до 10 бр. снимков материал, илюстрации, графики;
Регистриране на уеб сайта в по-важните търсачки;

Уеб Сайт Среден

Описание: Подходящ за комерсиален сайт на фирми с малък или среден бизнес.

Съдържание:
Изработка на индивидуален дизайн и концепция на сайта;
Статични и динамични HTML/PHP страници – Заглавна страница + 10 допълнителни вътрешни връзки;
Лого – изработено от нас или предоставено от клиента;
Графични обекти – до 50 бр. снимков материал, илюстрации, графики;
Меню – до 10 позиции;
Регистриране на сайта в над 200 чужди и над 50 български портали и търсачки;
Статистика на сайта;
Регистриране на хостинг план за 1 година;
Регистриране до 15 пощенски кутии (с възможност за уеб достъп);
База от Данни – 1 бр;

Уеб Сайт Про

Описание: Подходящ за корпоративен бизнес сайт.

Съдържание:
Изработка на индивидуален дизайн и концепция на сайта; Динамични PHP;
Лого – изработено от нас или предоставено от клиента;
Графични обекти – до 200 бр. снимков материал, илюстрации, графики;
Меню – до 30 позиции;
Популяризиране на сайта в над 300 чужди и над 100 български портали и търсачки;
Статистика на сайта;
Администраторски панел;
Търсеща машина;
Обратна връзка;
Регистриране на хостинг план за 1 година;
Регистриране до 15 пощенски кутии (с възможност за уеб достъп);
База от Данни – 10 бр;

Уеб Сайт Интернет Магазин

Описание: динамичен сайт с възможност за управление на съдържанието от административен панел – управление на продукти, оферти, статистики и др.

Съдържание:
Динамични PHP;
Популяризиране на сайта в над 400 чужди и над 150 български портали и търсачки;
Статистика на сайта;
Администраторски панел;
Търсеща машина;
Анкета;
Обратна връзка;
Регистриране на хостинг план за 1 година;
Регистриране до 15 пощенски кутии (с възможност за уеб достъп);

Уеб Сайт Блог / Форум

Съдържание:
Динамични PHP;
Регистриране на сайта в чужди и български портали и търсачки;
Статистика на сайта;
Администраторски панел;
Търсеща машина;
Регистриране на хостинг план за 1 година;
Регистриране до 15 пощенски кутии (с възможност за уеб достъп);

Уеб Сайт Недвижими имоти

Съдържание:
Динамични PHP;
Регистриране на сайта в над 400 чужди и над 150 български портали и търсачки;
Статистика на сайта; Администраторски панел;
Търсеща машина;
Регистриране на хостинг план за 1 година;
Регистриране до 15 пощенски кутии (с възможност за уеб достъп);

Предложените тук варианти са само ориентировъчни. Към всеки клиент ще подходим индивидуално, съобразявайки се с конкретните нужди на фирменият Ви стил.

*Всякакъв друг вид уеб услуги се извършват по предварителна уговорка с клиента.

 

Свържете се с нас Портфолио Други услуги